1. Kalkulator momentu dokręcania śrub


2. Kalkulator prędkości motocykla Junak

Kalkulator pozwala zobaczyć jaki jest wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na prędkość motocykla.
Są to rozważania czysto teoretyczne bez uwzględnienie oporów toczenia, powietrza, bezwładności, wzniesienia, siły napędowej i stanu technicznego silnika – mocy.