1. Kalkulator rocznika i zmian w Junaku

Kalkulator opracowano na podstawie “tabeli zmian” zamieszczonej w dziale warsztat/kalendarium, jakie udało się zebrać na podstawie dostępnych materiałów.

Ponieważ nie ma materiałów mówiących o tym, że w danym roku wyprodukowano motocykle z numerami xxx – yyy, przyjęto, że kolejny numer ramy to ilość wyprodukowanych motocykli w danym roku.

2. Kalkulator momentu dokręcania śrub

3. Kalkulator prędkości motocykla Junak

Kalkulator pozwala zobaczyć jaki jest wpływ ilości zębów zębatki zdawczej na prędkość motocykla.
Są to rozważania czysto teoretyczne bez uwzględnienie oporów toczenia, powietrza, bezwładności, wzniesienia, siły napędowej i stanu technicznego silnika – mocy.

4. Kalkulator średniego spalania paliwa

Motocykl i dystrybutor ikona

5. Kalkulator przeliczania jednostek ciśnienia

· pascal [Pa] = [N/m²] Jest to główna jednostka ciśnienia w układzie SI
· kilopaskalach [kPa] =  1 000 Pa
· megapaskalach [MPa] = 1 000 000 Pa
· funtach na cal kwadratowy (pound per square inch) [PSI] lub [lb/sq.in]     PSI = 6894,8 Pa
· atmosfera techniczna [at] = kG/cm2 = 98 066,5 Pa
· atmosfera fizyczna [atm] = 101 325 Pa
· bar [bar] = 100 000  Pa