1. Wstęp

Jak zapewne Wam wiadomo podczas VII SMJ w roku 2015 nastąpiło przekazanie dokumentacji silnika S03 do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Oryginalne rysunki sporządzone na kalkach, które zachowały się w archiwum FOS „Polmo” Łódź S.A (spadkobiercy Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego Nr 1; producenta silników do Junaka; o historii zakładu można poczytać TUTAJ ) znalazły się pod właściwą opieką, podobnie jak dokumentacja podwozia przejęta z upadającego zakładu Polmo w Szczecinie (dawanej SFM, o czym można poczytać TUTAJ ).

Dzięki uprzejmości dyrekcji Archiwum jak i zarządu Polmo możemy Wam dziś ją udostępnić w formie cyfrowej wysokiej rozdzielczości.

W momencie, kiedy pojawił się pomysł udostępnienia dokumentacji padło pytanie o formę i sposób ich prezentacji. Zdecydowaliśmy się wykorzystać do tego układ „Katalogu części” rozbudowując tabelę z wykazem. Jak wiemy w kolejnych latach produkcji wprowadzano zmiany konstrukcyjne, co ma choćby odzwierciedlenie w kolejnych wersjach opracowanych przez SFM katalogu. Dla przypomnienia były ich trzy:
– wydanie I z roku 1959
– wydanie II z roku 1963
– wydanie w formie czterojęzycznej (brak danych odnośnie daty wydania)

W naszym opracowaniu skorzystaliśmy z rysunków katalogu czterojęzycznego do zaprezentowania i łatwego wyszukiwania detali. Wszelkie rozbieżności w stosunku do dokumentacji lub komentarz z naszej strony dopisano w kolumnie uwagi kolorem czerwonym.

Zamieszczone rysunki są ostatnimi z lat produkcji motocykla zatem zawierają wszystkie zmiany jakim podlegały detale.

2. Objaśnienie

Każdy z głównych zespołów motocykla składa się z podzespołów (czyli grupy części), części oraz elementów znormalizowanych.
Wykaz zespołów wraz z numerem i nazwą podany jest w punkcie 3.
Każdemu zespołowi odpowiada rysunek katalogowy (rozstrzelony 3D), na którym części narysowane są w kolejności montażu, co w znacznym stopniu ułatwia ich rozpoznanie i odszukanie.

Po najechaniu wskaźnikiem na daną część zostaje ona podświetlona i pojawia się dymek z jej numerem i nazwą. Z lewej strony jest okno umożliwiające szybkie wyszukanie części (np. poprzez filtrowanie), po wskazaniu pozycji zostaje ona powiększona na ekranie. Po kliknięciu na podświetlony element zostaniemy przeniesieni do wiersza w tabeli z wybraną pozycją.

Tabela/wykaz zawiera następujące kolumny:

LP – hierarchiczne uporządkowanie podzespołów, części i elementów złącznych
POZ – numer pozycji na rysunku katalogowym (rozstrzelonym 3D)
NUMER – numer rysunku zespół/podzespołu/części
NAZWA – nazwa zespołu/podzespołu/części
ILOŚĆ – ilość sztuk na jeden motocykl
MATERIAŁ – gatunek materiału, z którego wykonana jest dana część
UWAGI – istotne uwagi zapisane w wykazie dokumentacji, kolorem czerwonym zapisano nasz komentarz lub wyjaśnienie

Nazwa jest hiperłączem do rysunku technicznego wybranego elementu, by go obejrzeć należy kliknąć tekst.

Uwaga: dokumentacja zawiera również rysunki, które nie mają odzwierciedlenia w katalogu części, w takim przypadku musimy wyszukać interesujący nas rysunek bezpośrednio w tabeli.

Po kliknięciu w hiperłącze, rysunek otworzy się w nowym oknie. W lewym górnym narożniku mamy menu nawigacyjne umożliwiające np. powiększenie fragmentu rysunku (powiększenie możemy również uzyskać za pomocą rolki myszy).

Zgodnie z przyjętym wówczas w przemyśle motoryzacyjnym systemem oznaczania, numer części składa się z trzech grup znaków (liter i cyfr): oznaczenia typu konstrukcji, numeru określającego zespół w danym typie konstrukcji i kolejnego numeru części w zespole.

Na przykład:
S03._ _._ _         – pierwsza grupa literowo-cyfrowa oznacza typ konstrukcji, w tym przypadku silnik
S03.10._ _           – liczba dwucyfrowa środkowa, zespół w typie, w typ przypadku Głowica i cylinder
S03.10.05            – liczba dwucyfrowa końcowa, kolejna część w zespole, tu: “Miseczka sprężyn zaworowych dolna”

Często w zespołach występują grupy pewnych części tworzące układ nierozłączny, takie grupy części nazywa się podzespołami i oznacza jednym numerem (zwykle najważniejszej części występującej w podzespole) z dodaną na końcu literą x, y lub z.

Wyjaśnia to następujący przykład:
S03.30.11            – oznacza pokrywę skrzyni przekładniowej
S03.30.11x          – oznacza kompletny podzespół pokrywy skrzyni przekładniowej z wciśniętymi tulejkami brązowymi.

W większości rysunków przy ostatnich cyfrach pojawia się litera a, b, c … – jest to kolejna rewizja jaka została wprowadzona do produkcji (szczegóły patrz tabelka na skanie rysunku).

Dla części normalnych podany jest numer Polskiej Normy wraz z rokiem jej wydania (aktualną na wówczas)

3. Wykaz zespołów

3.1 Silnik S03

S03.00.00 – Silnik kompletny wraz z rysunkami uzupełniającymi
S03.10.00 – Głowica i cylinder
S03.20.00 – Układ korbowy
S03.22.00 – Rozrząd i napędy
S03.25.00 – Pompa oleju
S03.30.00 – Obudowa
S03.40.00 – Sprzęgło
S03.41.00 – Skrzynia przekładniowa
S130.43.00 – Zmieniacz biegów
S03.44.00 – Rozrusznik
S03.50.00 – Napędy elektryczne
S03.95.00 – Instalacja elektryczna silnika

3.2 Podwozie M10

M10.09.00 – Rama
M10.10.00 – Widelec przedni
M10.14.00 – Osłona łańcucha
M07.15.00 – Zbiornik paliwa
M07.18.00 – Bagażnik
M07.19.00 – Podnóżki kierowcy
M07.20.00 – Siodło
M07.21.00 – Rura wydechowa i tłumik
M10.21.00 – Rura wydechowa i tłumik
M10.23.00 – Filtr powietrza i skrzynka narzędziowa
M10.25.00 – Pedał hamulca tylnego
M10.26.00 – Błotnik przedni
M10.27.00 – Błotnik tylny
M10.28.00 – Kierownica
M07.29.00 – Podstawka centralna
M07.31.00 – Amortyzator tylny
M10.33.00 – Wahacz
M10.36.00 – Wyposażenie normalne
M10.39.00 – Podnóżki pasażera
M07.40A.00 – Stojak boczny
M07.41.00 – Skrzynka turystyczna
M10.43.00 – Koło tylne
M10.44.00 – Koło przednie
M10.95.00 – Instalacja elektryczna podwozia
M10.95.00 – Instalacja elektryczna podwozia – przewody
M10.96.00 – Osłona reflektora

3.3 Prototyp szybkościomierza SM-2