Instrukcja naprawy przeznaczona jest zasadniczo dla pracowników stacji obsługi motocykli jak i innych, którzy posiadają niezbędny zakres wiedzy technicznej, a szczególnie mają opanowane wszystkie czynności związane z naprawą motocykli.

Pełna naprawa motocykla może być przeprowadzona przez zakłady dobrze wyposażone w typowe urządzenia, przyrządy i sprawdziany oraz komplet specjalnego oprzyrządowania do naprawy motocykla Junak.

W związku z powyższym niniejsza instrukcja ujmuje tylko szczegóły bezpośrednio związane z motocyklem Junak, a nie omawia szczegółowo całkowitej naprawy motocykla w ogóle, jako rzeczy znanych i typowych dla wszystkich motocykli.

Korzystając z instrukcji naprawy należy bezwzględnie zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi i z katalogiem części zamiennych motocykla Junak, gdyż dopiero wówczas będziemy mieli obraz całości zagadnienia.

W niniejszej instrukcji omówiona została naprawa całości przy kompletnym demontażu, jednak można z niej korzystać przy naprawach częściowych, które wykonuje się w zależności od potrzeby. Zaletą silnika SO3 jest możliwość naprawy zespołów bez wymontowania silnika z ramy i tak można naprawić: głowicę, cylinder, rozrząd i napędy, pompę olejową, zmieniacz biegów, rozrusznik, sprzęgło, skrzynkę biegów, instalację elektryczną wraz z prądnicą i iskrownikiem oraz możliwa jest wymiana tłoka z pierścieniami.

Instrukcja naprawy nie wyczerpuje możliwości naprawczych, jednak przy podejmowaniu decyzji i wyborze sposobu naprawczego należy mieć na uwadze taniość i wysoką jakość naprawy. Dlatego też niejednokrotnie należy wymienić całą część czy zespół, zamiast go naprawić.

Trzeba podkreślić, że przy wymianie części zużytych, należy bezwzględnie używać do napraw tylko oryginalnych części zamiennych, które podlegają fabrycznej kontroli.

Instrukcja napraw jest bogato ilustrowana i na końcu zawiera album rysunków narzędzi specjalnych i przyrządów koniecznych do wykonania wszystkich napraw.

Wydając instrukcję napraw, mamy nadzieję, że będzie ona duża pomocą dla obsługujących nasze motocykle i przyczyni się do wyższej jakości napraw.