3. DEMONTAŻ PODWOZIA

Demontaż podwozia powinien przebiegać według przyjętego i opracowanego planu podanego w poniższej tablicy. Dla lepszego zobrazowania, kolejność rozbieranych zespołów zaznaczona jest również na rysunku P-1.

Rys. P-1 Motocykl Junak M10 - kolejność demontażu.

3.1. Tablica kolejności demontażu

Tablica 10
Kolejność demontażu zespołówNazwa zespołu lub podzespołu demontowanego z motocykla
1Siodło
2Zbiornik paliwa
3Skrzynka narzędziowa
4Akumulator z podstawą
5Filtr powietrza
6Rura wydechowa i tłumik
7Łańcuch
8Silnik
9Element optyczny
10Obudowa reflektora z przewodami stacyjką i lampkami kontrolnymi
11Sygnał, regulator napięcia i główna wiązka przewodów
12Koło przednie
13Błotnik przedni
14Kierownica z linkami
15Widelec przedni
16Koło tylne
17Amortyzatory
18Wahacz z hamulcem
19Tylny błotnik
20Podnóżki kierowcy z podstawką centralną
21Podnóżki pasażera ze stojakiem bocznym

3.2. Omówienie demontażu zespołów podwozia

1. Siodło

– wykręcić trzy wkręty 1 i 2 (rys. P-2),

– zdjąć siodło

Rys P-2 Zdejmowanie siodła
Rys. P-2 Zdejmowanie siodła

1, 2 – śruby

2. Zbiornik paliwa

– odkręcić dwie śruby wskazane strzałkami na rysunku P-3 mocujące zbiornik do ramy,

– odłączyć od gaźnika przewód doprowadzający paliwo ze zbiornika,
– zdjąć zbiornik.

Rys P-3 Zdejmowanie zbiornika paliwa
Rys. P-3 Zdejmowanie zbiornika paliwa

3. Skrzynka narzędziowa

– wyjąć gniazdo bezpiecznika,

– odkręcić trzy śruby mocujące skrzynkę narzędziową (dwie widoczne na rysunku P-4) do ramy i podstawki akumulatora,

– zdjąć skrzynkę narzędziową.

Rys P-4 Zdejmowanie skrzynki narzędziowej
Rys. P-4 Zdejmowanie skrzynki narzędziowej

4. Akumulator z podstawką

W celu wymontowania akumulatora należy zdjąć owiewkę odkręcając uprzednio nakrętkę radełkowaną pokazaną strzałką na rysunku P-5. Następnie odkręcić obejmę mocującą akumulator do podstawki. Wysunąć akumulator spod ramy i zdjąć pokrywkę. Odłączyć przewody. Odkręcić 2 śruby mocujące podstawkę akumulatora do filtru powietrza i tylnego błotnika i wyjąć podstawkę.

Rys P-5 Wyjmowanie akumulatora
Rys. P-5 Wyjmowanie akumulatora

5. Filtr powietrza

– zdjąć łącznik gumowy łączący filtr powietrza z gaźnikiem,
– zdjąć cięgło łączące wyłącznik światła “stop” z ramieniem osi hamulca,
– odkręcić dwie śruby mocujące filtr do ramy,
– zdjąć filtr powietrza,
– wykręcić korek kontrolny poziomu oleju i wylać olej,
– odkręcić od wewnętrznej ściany filtra trzy wkręty 1(rys. P-6),
– wyjąć wkład filtra 2.

Rys P-6 Demontaż filtra
Rys. P-6 Demontaż filtra powietrza

1-wkręty, 2-wkład filtra, 3-skrzynka filtra

6. Rura wydechowa i tłumik

– rozłączyć tłumik z rurą wydechową odkręcając śrubę zacisku,
– odkręcić śrubę mocującą tłumik do ramy,
– zdjąć tłumik,
– kluczem pazurkowym odkręcić nakrętkę rury wydechowej,
– zdjąć rurę wydechową,
– wyjąć z kanału wydechowego uszczelkę azbestowo-miedzianą.

7. Łańcuch

W celu zdjęcia łańcucha należy odkręcić cztery wkręty tarczy osłony i wyjąć tylną część osłony łańcucha (rys. P-7). Następnie obracając kołem ustawić zapinkę łańcucha na widocznej części koła łańcuchowego i rozpiąć ją (rys. P-8), po czym wyciągnąć łańcuch z osłony.

Rys P-7 Zdejmowanie tylnej części osłony łańcucha
Rys. P-7 Zdejmowanie tylnej części osłony łańcucha
Rys P-8 Rozpinanie łańcucha napędowego
Rys. P-8 Rozpinanie łańcucha napędowego

8. Silnik

Omówiono w części silnikowej.

 

9. Element optyczny

W celu wyjęcia elementu optycznego należy odkręcić u dołu reflektora wkręt i podważając wkrętakiem ramkę, wyjąć przednią część. Następnie odpiąć sprężynki i wyjąć talerzyk z żarówkami.

Rys P-9 Wyjmowanie elementu optycznego
Rys. P-9 Wyjmowanie elementu optycznego

1 – sprężyna, 2 – oprawka żarówek

10. Obudowa reflektora

– odkręcić wkręty i zdjąć ramkę chromowaną,
– zdjąć nakrętkę amortyzatora skrętu,
– zdjąć listwy dekoracyjne i odkręcić wkręty mocujące górną osłonę,
– wyjąć osłonę dekoracyjną stacyjki,
– odkręcić nakrętkę i wyjąć stacyjkę,
– wymontować lampki kontrolne,
– zwolnić uchwyt i wyjąć szybkościomierz,
– zdjąć trójkątną dekoracyjną osłonę,
– odkręcić dwie śruby mocujące boczne osłony do teleskopów,
– zdjąć osłony.

11. Sygnał, regulator napięcia i główna wiązka przewodów

– odłączyć przewody od sygnału,
– odkręcić śrubę mocującą sygnał do wspornika, wyjąć sygnał,
– odkręcić wkręty mocujące regulator napięcia do ramy,
– wyjąć ostrożnie wiązkę przewodów wraz z regulatorem napięcia.

Rys P-10 Obudowa reflektora
Rys. P-10 Osłona reflektora

1 – osłona lewa, 2 – osłona prawa, 2a – osłony dolne, 3 – osłona górna, 4 – oprawka kluczyka, 5 – listewka dekoracyjna, 6 – pierścień reflektora, 7 – wkręt, 8 – podkładka, 9 – nakrętka, 10 – ucho regulacyjne stałe, 11 – wkręt, 12 – podkładka, 13 – nakrętka, 14 – sprężyna, 15 – wkręt, 16 – osłona przednia, 17 – uszczelka lewa, 18 – uszczelka prawa

12. Koło przednie

W celu wyjęcia przedniego koła należy:
– odkręcić przeciwnakrętkę śruby regulacyjnej przedniego hamulca niewidoczną na rysunku P-11 i wkręcić śrubę 1 (rys. P-11) do końca gwintu,
– podnieść do góry dźwignię hamulca 3 i zdjąć z widełek dźwigni końcówkę linki,
– wykręcić całkowicie śrubę regulacyjną linki a następnie wyjąć linkę cięgła przez szczelinę,
– zluzować śrubę zabezpieczającą oś przed obrotem w prawej goleni widelca przedniego,
– za pomocą pręta stalowego włożonego w otwór osi koła odkręcić ją i wyjąć z goleni, po czym swobodnie można wyjąć koło spod błotnika.

Rys P-11 Koło przednie
Rys. P-11 Koło przednie

1 – śruba regulacyjna, 2 – linka hamulca, 3 – dźwignia hamulca, 4 – oś koła

W celu rozebrania piasty należy dodatkowo wyjąć oś koła i pokrywę ze szczękami hamulcowymi, wykręcić nakrętkę dociskającą łożysko, położyć koło bębnem hamulcowym na dwóch klockach drewnianych w ten sposób, aby rozstawienie klocków było większe od średnicy łożyska i przez kawałek drewna wpuszczony do środka piasty wybić łożysko młotkiem. W celu wybicia drugiego łożyska odwrócić koło na drugą stronę i czynność powtórzyć. Rozebranie pokrywy polega na rozciągnięciu szczęk opierających się na sworzniu i zsunięciu ich równocześnie ze sworznia i rozpieracza.
Zluzować śrubę dźwigienki hamulca, zsunąć dźwigienkę i wyjąć z pokrywy rozpieracz szczęk.

13. Błotnik przedni

– wykręcić śruby mocujące przedni błotnik do widelca,
– wyjąć błotnik.

14. Kierownica z linkami

– odkręcić przeciwnakrętki i nakrętki mocujące kierownicę do górnego wspornika pokazanego na rysunku P-12
– zdjąć kierownicę,
– odkręcić wkręty obsady rączki pokrętnej gazu,
– zdjąć linkę gazu,
– zsunąć rączkę pokrętną gazu z kierownicy,
– zdjąć osłony gumowe,
– odłączyć linki hamulca przedniego, sprzęgła i odprężnika od dźwigni,
– odkręcić wkręty i zdjąć dźwignie hamulca, sprzęgła i odprężnika,
– wykręcić wkręt i wymontować regulator powietrza,
– zdjąć boczne gumowe osłony.

Rys P-12 Zdejmowanie kierownicy
Rys. P-12 Zdejmowanie kierownicy

15. Widelec przedni

W celu rozebrania widelca przedniego należy:

– zluzować śruby mocujące kolumny w dolnym wsporniku,
– odkręcić nakrętki mocujące kolumny w górnym wsporniku,
– wkręcić przyrząd Px733 i następnie uderzyć młotkiem w śrubę.

Po wyjęciu kolumn z gniazd stożkowych wykręcić przyrząd i wyjąć teleskopy (rys. P-13 i P-14).

Przystępując do rozebrania łożysk w główce ramy, należy odkręcić nakrętki oraz śruby mocujące płytkę amortyzatora skrętu do ramy.

Zdjąć wspornik górny oraz wspornik dolny z ciernym amortyzatorem skrętu i sworzniem główki ramy. Przy tych czynnościach zwrócić uwagę na kulki łożyska górnego i dolnego, które łatwo mogą wypaść.

Rys P-13 Wybijanie teleskopów
Rys. P-13 Wybijanie teleskopów
Rys P-14 Wyjmowanie teleskopów
Rys. P-14 Wyjmowanie teleskopów

Przy demontażu teleskopów wykonać następujące czynności:

– zdjąć z kolumny sprężynę wraz z podkładkami igelitowymi, wylać olej do naczynia,
– posługując się kluczem specjalnym NS-020 odkręcić (rys. P-15) chromowaną osłonę teleskopu i ściągnąć z kolumny do dołu po uprzednim zdjęciu tulejek ponieważ kolumna w swojej górnej części ma większą średnicę. Ściąganie do góry mogłoby doprowadzić do zniszczenia pierścienia uszczelniającego a w konsekwencji do przecieków teleskopów.

Osłona chromowana w teleskopach produkcji od 1964 r. pozwala na odkręcanie jej z zewnątrz kluczem pazurkowym. Ażeby nie uszkodzić powierzchni chromowanej używać klucza specjalnego Ns-415A.

Przy montażu teleskopów używać specjalnego przyrządu do wprowadzenia kolumny w gniazdo stożkowe górnego wspornika (rys. P-16). Śrubę przyrządu wkręcić w kolumnę aż do oporu, nakrętkę zaś po dokręceniu do wspornika górnego dociągnąć dalej aż do wciągnięcia kolumny w gniazdo stożkowe wspornika. Po wciągnięciu kolumny na właściwe miejsce, wykręcić przyrząd i wkręcić nakrętkę kolumny.

Rys P-15 Odkręcanie dolnej osłony teleskopu
Rys. P-15 Odkręcanie dolnej osłony teleskopu"
Rys P-16 Wciąganie kolumny do wsporników
Rys. P-16 Wciąganie kolumny do wsporników

16. Koło tylne

– nacisnąć kołek ustalający linkę napędu szybkościomierza i wyjąć linkę.
– wykręcić śrubę regulacyjną hamulca tylnego oraz zdjąć linkę,
– odkręcić nakrętkę 1 (rys. P-17) osi koła tylnego i zdjąć podkładkę 2.
– wyciągnąć oś koła tylnego 3.
– wyjąć stabilizator 4,
– wymontować koło tylne,
– odkręcić nakrętkę mocującą tarczę wieńca zębatego do wahacza,
– odkręcić śrubę mocującą osłonę ruchomą łańcucha do wahacza,
– wymontować tarczę wieńca zębatego oraz ruchomą osłonę łańcucha,
– wyjąć dwa pierścienie “Segera” z tarczy wieńca zębatego oraz z kolei wyjąć tulejkę z tarczy wieńca zębatego,
– wycisnąć łożysko z tarczy wieńca zębatego oraz wyjąć pierścień uszczelniający,
– wyjąć zawleczki mocujące wkładki gumowe na kłach tarczy i zdjąć wkładki,
– usunąć nity (przez spiłowanie) i zdjąć wieniec zębaty,

UWAGA: piastę koła tylnego rozbiera się podobnie jak koła przedniego.

Rys P-17 Zdejmowanie koła tylnego
Rys. P-17 Zdejmowanie koła tylnego

1 – nakrętka, 2 – podkładka, 3 – oś koła tylnego, 4 – stabilizator

17. Elementy resorujące

Celem wymontowania elementów resorujących z podwozia należy:
– odkręcić cztery nakrętki M10 (rys. P-18) i wyjąć cztery śruby mocujące elementy resorujące do ramy i wahacza.

Element resorujący rozbiera się za pomocą specjalnego przyrządu Px795/M07.31.04 (rys. P-19), który służy do ściśnięcia sprężyny amortyzatora, a następnie kluczem specjalnym Ns-071 odkręcić górny uchwyt amortyzatora.

Kluczem o rozwartości 30mm odkręcić obsadę uszczelki sworznia i wyjąć tłoczysko z tulei.

Odkręcić przeciwnakrętkę oraz nakrętkę sworznia za pomocą klucza i klucza płaskiego 11mm (rys. P-20) i zsunąć wszystkie części z tłoczyska. Montaż elementu resorującego wykonuje się za pomocą tych samych narzędzi w odwrotnej kolejności.

Rys P-18 Zdejmowanie amortyzatora
Rys. P-18 Zdejmowanie amortyzatora

1 – nakrętka, 2 – śruba

Rys P-19 Rozbieranie amortyzatora
Rys. P-19 Rozbieranie amortyzatora
Rys P-20 Rozbieranie tłoczyska
Rys. P-20 Rozbieranie tłoczyska

18. Wahacz z hamulcem

– odkręcić śrubę mocującą pedał hamulca,
– zdjąć pedał hamulca,
– wyjąć oś pedału i odczepić linkę hamulca,
– odkręcić nakrętkę wahacza 14 (rys. P-27),
– wybić oś wahacza 10,
– wyjąć wahacz z ramy,
– wyjąć tulejkę dystansową 12,
– wycisnąć tulejki wahacza 3,
– wykręcić napinacze łańcucha 8 i 9.

Rys P-21 Wyjmowanie tylnego błotniak
Rys. P-21 Wyjmowanie tylnego błotnika

1 – śruba, 2 – wspornik, 3 – śruba

19. Tylny błotnik

– odkręcić śruby 1 (rys. P-21) mocujące wsporniki błotnika i zdjąć wsporniki 2,
– odkręcić cztery śruby 3 mocujące błotnik do ramy – zdjąć błotnik,
– odkręcić śruby mocujące wspornik błotnika oraz uchwyt podstawki 1 (rys. P-21),
– odkręcić wkręt mocujący 2 (rys. P-22) i zdjąć lampkę tylną odłączając przewody,
– odkręcić śruby mocujące osłonę przewodu,
– zdjąć osłonę przewodu oraz przewody.

Rys P-22 Zdejmowanie tylnej lampki
Rys. P-22 Zdejmowanie tylnej lampki

1 – śruba, 2 – wkręt

20. Podnóżki kierowcy z podstawką centralną

– odkręcić nakrętki mocujące podnóżki 1 (rys. P-23),
– zdjąć podnóżki,
– wybić sworznie 2,
– wyjąć podstawkę centralną,
– zdjąć sprężynę podstawki 3.

21. Podnóżki pasażera i stojak boczny

– odkręcić nakrętki mocujące podnóżki pasażera,
– zdjąć podnóżki pasażera oraz stojak boczny,
– odkręcić wkręt korpusu stojaka,
– zdjąć sprężynę stojaka bocznego.

Rys P-23 Zdejmowanie podstawki centralnej
Rys. P-23 Zdejmowanie podstawki centralnej

1 – nakrętka, 2 – sworzeń, 3 – sprężyna