6.8. Zmieniacz biegów

Naprawa zmieniacza biegów ogranicza się do wymiany części na nowe. Sposób składania zmieniacza podany jest przy omawianiu montażu silnika. Części składowe zmieniacza biegów pokazane są na rysunku S-77A i S-77B.

Rys S-77a Zmieniacz biegów
Rys. S-77A Zmieniacz biegów

1 – sprężynka dźwigni zewnętrzna, 2 – sprężyna dźwigni, 3 – sprężynka zabieraka, 4 – sprężyna zabieraka wewnętrzna, 5 – korpus zmieniacza, 6 – sprzęgło zębate, 7 – zabierak sprzęgła zębatego kompletny, 8 – segment zębaty kompletny, 9 – dźwignia zmieniacza, 10 – dźwignia wewnętrzna, 11 – wałek zmieniacza, 12 – tulejka segmentu, 13 – śruba ściągająca.

Rys S-77b Zmieniacz biegów
Rys. S-77B Zmieniacz biegów

1 – śruba, 2 – sprężyna zewnętrzna, 3 – nakrętka, 4 – wałek zmieniacza kompl., 5 – podstawa zmieniacza, 6 – podkładka, 8 – segment zębaty kompl., 9 – dźwignia zmieniacza, 10 – śruba ściągająca.

6.9. Rozrusznik

Rys. S-78 Rozrusznik

1 – wkręt, 2- kulka 7/32”, 3 – sprężyna zatrzasku, 4 – pedał korby rozrusznika, 5 – korba rozrusznika, 6 – sprężyna rozrusznika, 7 – tarcza oporowa sprężyny, 8 – wałek rozrusznika, 9 – sprężyna, 10 – popychacz zatrzasku, 11 – śruba ściągająca pedał, 12 – kołek ustalający poosiowo zatrzasku, 13 – zatrzask rozrusznika, 14 – tulejka

Widok układu rozrusznika pokazany jest na rysunku S-78. Części zużyte lub uszkodzone wymienić na nowe.

Tulejkę z korpusu rozrusznika można wyciągnąć ściągaczem S03-N-2892. Po wciśnięciu nowej tulejki, otwór wewnętrzny rozwiercić na wymiar podany na rysunku S-79.

Rys S-79 Korpus rozrusznika
Rys. S-79 Korpus rozrusznika

6.10. Napędy urządzeń elektrycznych

Pokazane są na rysunku S-80.

Rys. S-80 Napęd urządzeń elektrycznych

1 – korek przystawki iskrownika, 2 – uszczelka, 3 – koło zębate iskrownika, 4 – przystawka iskrownika, 6 – koło pośrednie napędu iskrownika, 7 – podkładka, 8 – nakrętka mocująca prądnicę, 9 – opaska, 10 – śruba dociskająca poosiowo prądnicę, 11 – sprężyna zabezpieczająca śrubę, 12 – uszczelka iskrownika, 13 – uszczelka przystawki iskrownika, 14 – uszczelka prądnicy, 15 – koło zębate prądnicy

Koło zębate prądnicy zdejmuje się po odkręceniu nakrętki mocującej (rys. S-81) używając klucza S03-N-2242.

Iskrownik możemy odjąć od przystawki 4 (rys. S-80) po odkręceniu korka przystawki 1 nakrętki mocującej koło zębate iskrownika i 2 śrub mocujących iskrownik z przystawką.

Przy zużyciu tulejki koła pośredniego napędu iskrownika, ze względu na wykonanie otworu i rowków smarownych po wciśnięciu tulejki, wymienia się kompletne koło.

Naprawa prądnicy i iskrownika jest omówiona w części E – Instalacja elektryczna.

Rys S-81 Odkręcanie nakrętki mocującej koło zębate prądnicy
Rys. S-81 Odkręcanie nakrętki mocującej koło zębate prądnicy