6.6. Sprzęgło

Rys. S-66 Sprzęgło

1 – pręt popychacza, 2 – kulka 5/16”, 3 – pręt popychacza, 4 – kulka łożyskowa 1/4”, 5 – półpierścienie oporowe, 6 – tarcza oporowa, 7 – bieżnia rolek, 8 – rolka 6×6, 9 – pierścień łożyska, 10 – miska dociskająca, 11 – zabierak sprzęgła, 12 – sprężyna, 13 – kołnierz oporu sprężyny, 14 – popychacz, 15 – opór popychacza, 16 – nakrętka regulująca ugięcie sprężyny, 18 – nakrętka, 19 – podkładka sprężysta, 20 – tarcza cierna dociskowa, 21 – tarcza korkowa, 22 – tarcza cierna pełna, 23 – tarcza cierna oporowa, 24 – koło łańcuchowe kompletne, 25 – ramię dźwigni krótkie, 26 – nakrętka, 27 – śruba regulacyjna, 28 – dźwignia sprzęgła, 29 – pokrywa wewnętrzna komory sprzęgłowej.

Naprawa sprzęgła ogranicza się do wymiany łożyska sprzęgła 7, 8 i 9 (rys. S-66) kompletnych tarcz korkowych 21, lub samych korków, sprężyny 12 oraz ewentualnego szlifowania tarcz ciernych 22 i wymiany innych uszkodzonych części.

Na rys. S-67, rys. S-68 i rys. S-69 podano tabelki grup selekcyjnych rolek i pierścieni łożyska, a poniżej podana jest tablica kojarzeń tych trzech części ze sobą.

Tablica kojarzeń pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego
oraz rolek łożyska bębna sprzęgła

Pierścień wewn. łożyskaIIIIIIIV
Pierścień zewn. łożyska
I8; 97--
II10; 118; 97-
III11; 1210; 118; 98
IV-11; 1210; 118; 9

Przykład:
dla pierścienia wewnętrznego (rys. S-68) na zabieraku sprzęgła, wykonanego w III grupie selekcyjnej istnieje możliwość kojarzenia:

– z pierścieniem zewnętrznym wykonanym w II grupie selekcyjnej i z rolkami w 7 grupie selekcyjnej,
– z pierścieniem zewnętrznym wykonanym w III grupie selekcyjnej i z rolkami w 8 lub 9 grupie selekcyjnej,
– z pierścieniem zewnętrznym wykonanym w IV grupie selekcyjnej i z rolkami w 10 lub 11 grupie selekcyjnej.

Łożyska tak dobrane mają luz:

– promieniowy w granicach 0,005 – 0,030mm,
– obwodowy w granicach 0,230 – 0,510mm.

6.6.1. Koło łańcuchowe z bębnem sprzęgła

W przypadku zużycia pierścienia łożyska można wymienić całe koło z pierścieniem, wykonane na gotowo, lub tylko sam pierścień łożyska. Pierścienie dostarczane jako części zamienne są wykonane na gotowo i nie wymagają po wciśnięciu żadnej dodatkowej obróbki.

W razie deformacji pierścienia przy wciskaniu, należy otwór poprawić, przez docieranie na odpowiednim trzpieniu. Na rysunku S-67 pokazane jest koło łańcuchowe z tabelą grup selekcyjnych pierścienia. Przewidziane są 4 grupy selekcyjne co 0,008 lub 0,007mm. Ze wzrostem cyfr oznaczających grupę zmniejsza się wymiar selekcjonowanej średnicy.

Rys. S-67 Koło łańcuchowe z bębnem sprzęgła

a – miejsce cechowania grup selekcyjnych; b – maksymalna odchyłka od prostopadłości powierzchni bocznych 0,025I100. Owalność i stożkowatość na szerokości łożyska 0,004 łącznie; c – wtłaczać do zrównania powierzchni

6.6.2. Zabierak sprzęgła z wewnętrznym pierścieniem łożyska 

W przypadku zużycia pierścienia należy wymienić cały zabierak i wówczas naprawa polega na doborze właściwych grup selekcyjnych z innymi elementami łożyska, lub tylko na wymianie pierścienia. Do ściągania pierścienia są przewidziane w zabieraku dwa otwory M6. Po wciśnięciu pierścienia należy ustalić jego rzeczywisty wymiar.

Na rysunku S-68 pokazany jest zabierak sprzęgła z tabelą grup selekcyjnych wewnętrznego pierścienia łożyska.

Rys S-68 Zabierak sprzęgła z wewnętrznym pierścieniem łożyska
Rys. S-68 Zabierak sprzęgła z wewnętrznym pierścieniem łożyska

6.6.3. Rolka 6×6

Na rysunku S-69 podane zostały grupy selekcyjne rolek. Do jednego łożyska można użyć rolki tylko w jednej grupie selekcyjnej.

Rys S-69 Rolka 6x6
Rys. S-69 Rolka 6x6

6.6.4. Tarcza korkowa

Podstawą do wymiany korków jest ich zużycie lub nadpalenie. Wkładki korkowe parzyć w gorącej wodzie o temperaturze 800C – 900C, po czym swobodnie można je wcisnąć w okienka tarczy.
Następnie tarcze z korkami ścisnąć w przyrządzie SO3-P-987, aż do oparcia się o siebie podkładek stalowych. Ściśnięte w ten sposób korki suszyć w temperaturze 120-150oC, 2-3 godzin. Po wyjęciu tarcz z przyrządu korki będą posiadać właściwy wymiar.

W warsztacie nie posiadającym przyrządu SO3-P-987, korki po wciśnięciu i wysuszeniu, szlifować na wymiar podany na rysunku S-70.

Rys S-70 Tarcza napędzająca z wkładkami korkowymi kompletna
Rys. S-70 Tarcza napędzająca z wkładkami korkowymi kompletna

6.6.5. Sprężyna sprzęgła

Do regulacji napięcia sprężyny służą 4 podkładki odległościowe 17 (rys. S-66), które należy usuwać w miarę spadku siły sprężyny.
Przy naprawie silnika należy zawsze sprawdzić charakterystykę sprężyny i o ile będzie zawierała się poniżej dolnej odchyłki (rys. S-71) – sprężynę należy wymienić.

Rys S-71 Sprężyna sprzęgła
Rys. S-71 Sprężyna sprzęgła

6.6.6. Tarcze cierne pełne

Naprawa polega na ewentualnym prostowaniu na prasie celem zapewnienia płaskości i szlifowaniu powierzchni ciernych, o ile w czasie pracy zostały zużyte lub porysowane.