6.4. Pompa olejowa

Sprawdzenie układu olejenia przeprowadzać przy nagrzanym, do normalnej temperatury pracy, silniku wg schematu (rys. S-47). W czasie pracy silnika na biegu luzem, olej powinien ukazać się po odkręceniu wkrętki złącza (rys. S-22).

Po wymontowaniu pompy z silnika najważniejszym kryterium jej jakości będzie sprawdzanie wydatku pompy na urządzeniu wg schematu (rys. S-48).

Wydatek pompy przy użyciu oleju ”Lux 5”, ciśnieniu oleju 1 kg/cm2 i temperaturze 800C powinien wynosić przy obrotach pompy:

– dla jednego zazębienia – minimum 0,6 l przy 500 obr/min, minimum 1,7 l przy 1500 obr/min,
– dla drugiego zazębienia – minimum 0,36 l przy 500 obr/min, minimum 1,1 l przy 1500 obr/min.

W przypadku nie uzyskania powyższych wartości pompę należy wymienić na nową.

Rys S-48 Schemat urządzenia do sprawdzania wydatku pompy olejowej
Rys. S-48 Schemat urządzenia do sprawdzania wydatku pompy olejowej

1 – manometry, 2- napęd pompy olejowej, 3 – pompa olejowa, 4 – zawór regulacyjny ciśnienia, 5 – menzurka, 6 – termometr, 7 – podgrzewacz, 8 – zbiornik oleju.

Rys S-46 Pompa olejowa
Rys. S-46 Pompa olejowa

1 – kulka oporowa 3/16”, 2 – koło śrubowe z wałkiem, 3 – pokrywa górna, 4 – kółko napędzane pompy tłoczącej, 7 – kółko napędzane pompy opróżniającej, 10 – siatka pompy olejowej, 11 – wkręty mocujące pompę, 12 – kołki pasujące, 13 – pokrywa dolna, 14 – wkręty łączące pompę, 15 – uszczelka, 16 – pokrywka, 17 – wkręty mocujące, 18 – uszczelka.

Rys S-47 Schemat układu olejenia
Rys. S-47 Schemat układu olejenia

1 – wałek dźwigienki zaworowej, 2 – dźwigienka zaworowa, 3 – komora sprężyn zaworowych w głowicy, 4 – rura osłonowa laski popychacza, 5 – układ rurek smarownych, 6 – tłok, 7 – kolektor olejowy zalany w lewej pokrywie, 8 – koło zębate z krzywką, 9 – wał korbowy, 10 – kolektor olejowy zalany w lewej obudowie, 11 – zbiornik oleju, 12 – filtr olejowy, 13 – miska olejowa pod pompką, 14 – pompa tłocząca olej do zbiornika, 15 – pompa tłocząca olej ze zbiornika do pompy olejowej, 17 – kanał tłoczący oleju z pompy do zbiornika, 18 – kanał tłoczący oleju z pompy do układu smarowania, A – miejsce sprawdzania ciśnienia w obiegu olejowym, B – miejsce sprawdzania obiegu oleju