6.11. Gaźnik

Pierwszą czynnością przy demontażu gaźnika (rys. S-82) jest odkręcenie nakrętki pokrywy 9 i odjęcie pokrywy kadłuba 10 łącznie ze sprężyną 8, przepustnicą 5, iglicą przepustnicy 6, przesłoną powietrza 17, prowadnicą sprężyny 18 i sprężyną 19.

W przypadku gdy gaźnik znajduje się na motocyklu należy uprzednio zamknąć kranik dopływu paliwa, zsunąć przewód paliwowy z kadłuba zaworu 30 oraz zsunąć przewód łączący filtr z gaźnikiem.

Rys. S-82 Gaźnik typu GM 26 U1

1 – kadłub gaźnika, 2 – kadłub gardzieli, 3 – dysza główna mieszankowa, 4 – dysza paliwowa biegu jałowego, 5 – przepustnica, 6 – iglica przepustnicy, 7 – zapinka, 8 – sprężyna, 9 – nakrętka pokrywy, 10 – pokrywa, 11 – nakrętka regulacyjna, 12 – śruba cięgna, 13 – dysza paliwowa główna, 14 – rozpylacz iglicowy, 15 – uszczelka, 16 – śruba kadłuba, 17 – przesłona powietrza, 18 – prowadnica sprężyny, 19 – sprężyna, 20 – śruba przepustnicy, 21 – sprężyna, 22 – uszczelka, 23 – śruba dwustronna, 24 – uszczelka, 25 – nakrętka, 26 – komora pływakowa, 27 – pływak kompletny, 28 – oś pływaka, 29 – iglica zaworu, 30 – kadłub zaworu, 31 – siatka filtrująca, 32 – kołek oporowy, 33 – prowadnica iglicy, 34 – zaślepka, 35 – zawleczka, 36 – sprężyna, 37 – zatapiacz, 38 – sprężyna, 39 – śruba regulacyjna biegu jałowego

Wszystkie wyżej wymienione elementy gaźnika dadzą się bardzo łatwo zdemontować poprzez wysunięcie linek Bowden’a.
W celu odjęcia komory pływakowej należy odkręcić nakrętkę 25, po czym jest łatwy dostęp do pływaka 27, który można wyjąć z komory pływakowej po wykręceniu osi pływaka 28. Należy zwrócić uwagę, aby w czasie demontażu i montażu pływaka, jego zawiasa nie uległa odgięciu, gdyż spowodowałoby to podniesienie lub obniżenie poziomu paliwa w komorze, w wyniku czego nastąpiłyby zakłócenia w normalnej pracy silnika oraz aby przy wyjmowaniu pływaka z komory pływakowej, nie wypadła iglica zaworu 29, ponieważ mogła by ona ulec pokaleczeniu.

W celu zabezpieczenia iglicy zaworu przed wypadnięciem w czasie wykręcania kadłuba zaworu 30 najbezpieczniej jest obrócić komorę pływakową zaworem dopływu paliwa w dół, lub wcześniej wyjąć delikatnie iglicę zaworu.

Celem demontażu pozostałych elementów gaźnika należy odkręcić śrubę kadłuba 16 oraz wyjąć kadłub gardzieli 2 łącznie z dyszą główną paliwową 13, rozpylaczem iglicowym 14, dyszą mieszankową 3 i dyszą paliwową biegu jałowego 4. Wszystkie wymienione elementy, wyłączając dyszą mieszankową, dadzą się z kadłuba gardzieli wykręcić.

Naprawa gaźnika ogranicza się do wymiany zużytych, lub uszkodzonych części na nowe, wyłącznie fabryczne.

6.11.1. Zawór dopływu paliwa

Wymienić w przypadku utraty szczelności i jeżeli nie ma możliwości dotarcia go, lub o ile podany wymiar na rysunku S-83 nie jest utrzymany.

Rys S-83 Zawór dopływu paliwa
Rys. S-83 Zawór dopływu paliwa

1÷4 – kolejność odkręcania

6.11.2. Pływak z zawiasą

Jeżeli poziom paliwa nie jest zgodny z rysunkiem S-82 należy odpowiednio dogiąć zawiasę pływaka. W przypadku utraty szczelności można naprawić pływak przez lutowanie, jednak musi być utrzymany ciężar pływaka w granicach 12,8-0,6G. Szczelność pływaka sprawdza się zanurzając go w wodzie o temperaturze 80-900C.

6.11.3. Dysze paliwowe

Przepustowość dysz (rys. S-84) określona jest ilością przepływającą przez dyszę wody, pod ciśnieniem 1 m słupa wody, w temperaturze 200C w przeciągu 1 minuty.

Wymiana dysz powinna nastąpić w przypadku utraty właściwej przepustowości.

Przepustowość dyszy głównej wynosi 140 ±2 cm3 (wybita cecha 140), a przepustowość dyszy biegu jałowego 45 ±1 cm3 (wybita cecha 1). Miejsca cechowania podane są na rysunkach. Zaklepywanie otworów lub rozwiercanie jest niedopuszczalne.

Rys S-84 Dysze
Rys. S-84 Dysze

a – dysza główna, b – dysza biegu jałowego

6.11.4. Rozpylacz iglicy

W przypadku rozkalibrowania otworu ”D” (rys. S-85), który powinien wynosić Ø 2,7 H8 (wybita cecha 270) rozpylacz należy wymienić.

Rys S-85 Rozpylacz iglicy
Rys. S-85 Rozpylacz iglicy

6.11.5. Iglica przepustnicy

Iglicę należy wymienić w przypadku utraty podanych na rysunku S-86 wymiarów, porysowania lub pogięcia.

Rys S-86 Iglica przepustnicy
Rys. S-86 Iglica przepustnicy

6.11.6. Kadłub gardzieli

Otwór ”A” na rysunku S-82 powinien wynosić Ø 1,5 +0,2mm, w przypadku jego powiększenia należy kadłub gardzieli wymienić.

6.11.7. Kadłub gaźnika

Kadłub gaźnika wymienić w przypadku:

– zniszczenia gniazda śruby regulacyjnej składu mieszanki, fragment ”B” (rys. S-82),
– rozkalibrowania otworu ”C” (rys. S-82) poza wymiar Ø 1 ±0,1mm,
– przekroczenie wartości luzu między kadłubem a przepustnicą powyżej 0,2mm.

6.11.8. Przepustnica

Wymienić na nową jeżeli luz między przepustnicą a kadłubem jest większy od 0,2mm.