8. KONTROLA SILNIKA PO NAPRAWIE

W zależności od możliwości kontroli silnika po naprawie, sprawdzeniu poddaje się silnik na stanowisku do docierania lub dopiero po wmontowaniu do motocykla w czasie jazdy próbnej.

8.1. Sprawdzenie silnika na stanowisku dynamometrycznym

Silnik powinien być docierany wstępnie na stanowisku dynamometrycznym. W czasie docierania należy przeprowadzić próby odbiorcze.

Czas docierania podaje tablica 7.

Tablica 7
Okres docieraniaObroty wału korbowegoObciążenie silnikaCzas docierania
obr/minKMminut
1234
Docieranie na zimno1400-60
Docieranie na gorąco
bez obciążenia
1000-30
1500-15
Docieranie na gorąco
pod obciążeniem
20001,020
25001,710
30002,710
Pomiar mocy
i zużycia paliwa
35004,510
4000min. 12,0max. 5

Przed rozpoczęciem docierania silnika napełnić zbiornik oleju silnika, komorę sprzęgłową i skrzynkę biegów do poziomów wg wskaźników poziomu oleju.

Silnik docierać na zimno napędzając go silnikiem elektrycznym, zgodnie z kierunkiem obrotów silnika w czasie normalnej pracy. Docierać na IV biegu.
Przy określeniu ilości obrotów silnika docieranego należy uwzględnić przełożenie między wałem silnika elektrycznego a wałem korbowym (łącznie z przełożeniem silnik sprzęgło).

W czasie docierania na zimno świeca zapłonowa winna być wykręcona a końcówki prądnicy zabezpieczone przed zwarciem. Na początku docierania sprawdzić po odkręceniu wkrętek złącza 1 (rys. S-94), czy olej dochodzi do dźwigienek zaworowych. Pod koniec docierania na zimno zmierzyć ciśnienie sprężania, które powinno wynosić powyżej 6 kG/cm2. Następnie należy wymienić olej nalany uprzednio na wrzecionowy i napędzać silnik w ciągu 1 do 3 min.

Po spuszczeniu oleju wrzecionowego należy przemyć w benzynie filtr olejowy i siatkę filtrującą pod pompą i napełnić zbiornik olejem właściwym.

Przed uruchomieniem silnika na paliwie sprawdzić szczelinę między elektrodami świecy (0,3÷0,4mm) i zainstalować pod świecą końcówkę termopary do pomiaru temperatury głowicy. Jest to konieczne ze względu na stwierdzenie właściwych warunków chłodzenia silnika. Temperatura gniazda świecy nie może przekraczać 1800C. Z chwilą uruchomienia silnika należy natychmiast włączyć dmuchawę do chłodzenia silnika.

Rys S-94 Wkrętki złącza doprowadzającego olej do głowicy
Rys. S-94 Wkrętki złącza doprowadzające olej do głowicy

1 – wkrętki

Przesłona powietrzna w gaźniku musi być całkowicie otwarta. Na okres docierania pod obciążeniem końcówki prądnicy połączyć wg schematu (rys. S-95) oraz w miejsce korka 7 (rys. S-5) wkręcić manometr i zmierzyć ciśnienie oleju. Powinno być ono wyższe od 0,4 kG/cm2.

Napięcie prądnicy obciążonej wg schematu, przy 3000 obr/min silnika, powinno wynosić minimum 6,1V. Odpowiednie wskazania obciążeń w zależności od rodzaju hamulca należy wyliczyć.

Rys S-95 Schemat sprawdzania prądnicy
Rys. S-95 Schemat sprawdzania prądnicy

Dla hamulca hydraulicznego

P = \frac{N \cdot K \cdot \eta }{n_{h}}        gdzie:

P – siła na tarczy hamulca (KG),

N – moc podana w tablicy 7,

K – stała hamulca,

nh – obroty hamulca (obroty na min) wyliczamy wychodząc z obrotów silnika podanych w tablicy 7 po uwzględnieniu przełożenia wał korbowy-hamulec,

ƞ – sprawność przeniesienia napędu wał korbowy-hamulec przyjmuje się na podstawie badań =0,83.

8.2. Ustawienie zapłonu na kompletnym silniku

Zasadniczo dokładne ustawienie zapłonu zostało omówione przy montażu silnika. Jednak w przypadku konieczności ustawienia zapłonu na kompletnym silniku korzystamy ze sprawdzianu S03-S-5317, który wkręcamy do oporu w otwór świecy. Również schemat połączenia lampki kontrolnej (rys. S-88) jest aktualny. Różnica polega na tym, że czujnik ustawiony jest pod kątem i w związku z tym odchylenia wskazówki będą większe. Lampka kontrolna musi gasnąć przy wskazaniu czujnika 1,44 +0,05 mm przed ZZ, w końcu suwu sprężania, co odpowiada położeniu korby 130 przed ZZ.