45. Za protoplastę motocykla uważa się …

pojazd doświadczalny zbudowany przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma Maybacha w 1885 roku.

Pomimo, że już w 1867 roku Louis-Guillaume Perreaux zaprezentował swój dwukołowy pojazd z silnikiem (parowym) to pierwszym pojazd napędzanym silnikiem spalinowym był Reitwagen Daimlera.

Na zdjęciu replika pojazdu Dailmlera znajdująca się w Muzeum Mercedes-Benz w Stuttgarcie


44. Na stateczność motocykla …

wpływa między innymi wartość wyprzedzenia koła.

Jest to odległość pomiędzy przedłużeniem osi główki ramy do nawierzchni a rzutem osi koła na ta nawierzchnię (wartość n na szkicu).

Taki układ konstrukcyjny pozwala motocyklowi samoczynnie utrzymywać kierunek jazdy na wprost.

Kąt pochylenia główki ramy α w motocyklach zazwyczaj jest w granicach 59 ÷ 620 a wyprzedzenie koła n wynosi 50 ÷ 80 mm

W Junaku M07 wartości te wynoszą odpowiednio α = 61,50 oraz n = 72mm.


43. Pierwszego stycznia 1965 roku …

stanowisko dyrektora naczelnego Szczecińskiej Fabryki Motocykli objął mgr inż. Bogusław Prugar – Ketling. Dyrektorem zakładu był do roku 1973.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, dyplom z dnia 11.07.1952 roku. Pracę w szczecińskiej fabryce rozpoczął w lipcu 1954. Był pierwszym inżynierem w zakładzie a pracę rozpoczął od biura konstrukcyjnego. Już w styczniu 1954 roku awansuje na stanowisko głównego inżyniera SFM, na którym pracuje 11 lat (do czasu objęcia funkcji dyrektora).

Warto wspomnieć, iż był synem generała Bronisława Prugara – Ketlinga.


42. Junaki w Schwerinie …

Junaki pierwszy raz oficjalnie w zawodach po za granicami Polski zaprezentowały się w motocrossie w Schwerinie – dawne DDR. Było to 17.08.1958. Dwa pierwsze miejsca były dla Simsona 350 (AWO). Trzeci był Paweł Koman, czwarty Janusz Orzepowski, piąty Z. Nowacki.

Wszystkie Junaki dojechały do mety wzbudzając wielkie zainteresowanie wśród zagranicznych sportowców oraz kibiców.
Na zdjęciu widać Edwarda Kurowskiego (nr 326) za nim z nr 327 inny Polak na Junaku.


41. Zawór dętki stosowanej w Junaku …

został wynaleziony (1891 rok) i opatentowany (1893 rok) przez Augusta Schradera (patent USA nr 0495064).

August Schrader (1807–1894) wyemigrował z Niemiec do Stanów Zjednoczonych i otworzył sklep z wyrobami gumowymi na Manhattanie w Nowym Jorku. Po serii sukcesów kolarzy angielskich używających opon pneumatycznych dostrzegł potrzebę opracowania wentyla do ich pompowania. Idea tego rozwiązania stosowana jest do dziś i jest najpopularniejszym zaworem stosowanym w pompowanych kołach i nie tylko (np. klimatyzacja itp.)

Zawór Schradera (nazywany też samochodowym, amerykańskicm lub oznaczany AV)
Zawór Schradera (nazywany też samochodowym, amerykańskicm lub oznaczany AV)
Zasada działania zaworu (animacja)