Część II zdjęć ze zbiorów inż. Mieczysława Walkowa prezentowane podczas SMJ2014.