Stefan Stachowicz – jeden z pierwszych pracowników, kontroler.
Współpracownik Kazimierza Kubiaka i Zdziaława Szerbińskiego.

Zdjęcia prezentowane dzięki uprzejmości rodziny Pana Stefana. Dziękujemy za kontakt z nami.