Zdjęcia i skany z archiwum inż. Zbigniewa Konieczka – kierownika Sekcji Prób i Badań