Ryszard Dworak urodził się 25 października 1928 roku w Warszawie. Podczas okupacji żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. Artysta-Plastyk, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (pod kier. prof. Mariana Wnuka) (1957). Po uzyskaniu dyplomu zatrudniony w pracowni Modeli Gipsowych w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego. Uczestniczył w powstawaniu ważnych projektów motoryzacyjnych, np. samochody „Syrena Sport”; „Smyk”; siedzisko dla autobusów „San” czy przyczepy dla motocykla „Junak” o nazwie “Dingo”.

W 1963 roku rozpoczął pracę w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, jako projektant w powołanym dwa lata wcześniej Zakładzie Wzornictwa Środków Transportu.

Więcej w naszym artykule pt. Ryszard Dworak i historia wózka bocznego „Dingo”