Fot.4 Przekrój korpusu gaźnika po wytoczeniu (prawa strona podgrzana palnikiem gazowym uległa deformacji, nie jest to moje dzieło ale zachowałem dla przykładu)

Dodaj komentarz